Welkom op de website van Timpaan ICT

Een timpaan is een klein tandwiel dat een reeks van grotere tandwielen in beweging zet, zoals bijvoorbeeld gebruikt wordt bij een klok. Symbolisch, want Timpaan ICT biedt toegang tot grote mogelijkheden. Timpaan ICT richt zich op webredactie, internetmarketing en webdesign. Kwalitatief hoogstaand en tegen een realistisch tarief.

Internetmarketing

Voor een effectieve website is het belangrijk dat de samenhang klopt. De website kan voor uw bedrijf een aanvulling zijn op de traditionele marketingmix.

In een marketingmix wordt de basis gevormd door de 4P's (product, prijs, promotie, plaats) en worden deze aangevuld met context, doelgroep, (arbeids-)marktsituatie, bestemmingsplannen, concurrenten enzovoorts.

In elke onderneming zijn deze onderdelen in grote of kleine mate te herkennen. Producten kunnen diensten zijn of fysieke producten. De prijs zorgt voor de omzet en winst. De promotie is de reclame die gemaakt wordt. De plaats bepaald da manier hoe diensten of producten de weg naar de klant vinden. Om een plaats in de markt te veroveren zal ieder bedrijf bewust of onbewust een keuze maken tussen prijs en kwaliteit.


Unieke concepten

Veel onderdelen van de marketingmix zijn al eens gebruikt op internet. De combinaties van de onderdelen zijn in technisch opzicht vrijwel onbeperkt. Belangrijk is het om te bepalen welke onderdelen wel en welke niet op uw dienstverlening van toepassing zijn, zodat uw klant de optimale klantbeleving krijgt bij het vinden van het voor hem juiste product.

De combinatie van onderdelen maakt concepten uniek. Innovatie zit meestal in de unieke combinatie van verschillende onderdelen en ideeën. Uiteraard vormen nieuwe combinaties ook technische en conceptuele uitdagingen. Timpaan ICT vindt het een uitdaging om deze innovatie voor uw bedrijf te ontwikkelen.


Webdesign

Timpaan ICT is gespecialiseerd in het ontwerpen en onderhouden van websites. Dit doen we in de gehele breedte, zowel technische als inhoudelijk. De eerste stap om te komen tot een website die ook effectief is voor u is vast te stellen voor welke doeleinden u de site wilt inzetten.


Om de keuze te begeleiden heeft Timpaan ICT een aantal scenario's opgesteld, waardoor u inzicht krijgt in het prijsniveau en de geboden functionaliteiten.

Een Minimum Budget Website is exact wat de titel zegt. De meest minimale vorm van een website. Eigenlijk een online visitekaartje, niets meer en niets minder. Deze vorm van website is het meest goedkoop, maar biedt geen toegevoegde waarde in uw marketing mix, omdat er geen interactie is met uw potentiële klanten. Timpaan ICT gebruikt deze veelal als tijdelijke website direct na het claimen van de domeinnaam en voordat de definitieve website online gebracht wordt.


Een Dynamische Basis Website wordt opgebouwd vanuit een Content Managament Systeem. Timpaan ICT kiest voor het gebruik van Joomla of Wordpres. Timpaan ICT zal bij dynamische websites altijd mobiele toepassing in het ontwerp meenemen. Dat wil zeggen dat we een zogenaamde responsive website maken. Het geschikt maken van de website voor mobiele apparaten kost meer, maar zorgt er ook voor dat bezoekers van uw website mobiel niet afhaken. Bij de dynamische basiswebsite kunt u zelf berichten plaatsen en de inhoud van de website aanpassen.

De dynamische basiswebsite kan een eerste stap zijn in het groeien naar een complexe website. Een complexe website is een website waar meer modules met elkaar samenwerken. Dit is een Uitgebreide Dynamische Website. Conversie optimalisatie en Search Engine optimalisatie (SEO) kunnen onderdelen zijn van de dienstverlening op de uitgebreide dynamische website.

Webredactie

Een website is aantrekkelijk om te bezoeken als de inhoud wisselt. Inhoudelijke toevoegingen zijn lastig. Hoe houdt u uw website interessant genoeg voor bezoekers om terug te keren naar uw site? Vaak is de start met een nieuwe website goed te doen. Inspiratie genoeg. Na een tijdje is het steeds lastiger om nieuws te melden op uw website.


Timpaan ICT kan de redactie van uw site op zich nemen en zorgdragen dat de juiste artikels op uw website verschijnen. Timpaan ICT kan dat doen met journalistieke artikels of met SEO-teksten. Zo zorgt u ervoor dat klanten uw website regelmatig blijven bezoeken.

Twee voorbeelden

Sinds 1 maart 2016 vormt Timpaan ICT de redactie van zoetermeer.nieuws.nl. Onze redacteuren schrijven en plaatsen de redactie artikels en foto's voor deze lokale nieuwssite.


Sinds 2017 voert Timpaan ICT het beheer en de  redactie uit van Timpaan Muziek. Dit is een website die zich richt op nieuws en achtergronden van muziek.

Concepten op internet

Internet verbind mensen en maakt dat de markt wereldwijd meer en meer open ligt. De impact voor lokale centra is inmiddels echter ook zichtbaar. In sommige gemeenten hebben winkeliers het moeilijk om het hoofd boven water te houden en te concureren.

Ziet u internet als een bedreiging of juist als een kans?

Winkelen in een winkelcentrum is voor veel mensen een gezellig dagje uit. Wat zien van een stad, iets kopen, wandelen, wat drinken of een hapje eten. Dit blijft alleen aantrekkelijk als er weinig leegstand is in het centrum.

Echter staan de winkelcentra (en met name de detailhandel) onder druk. Meer leegstand. Grote winkelketens staan onder druk of zijn failiet (Polare, V&D, Blokker, Miss Etam en noem maar op).

Concurrentie van internet neemt toe. Timpaan ICT heeft een concept ontwikkelt om de winkelcentra bij te staan. Inspelen op de trends, samenwerking, binden van bezoekers en een volledige dienstverlening zijn de sleutelwoorden.

Van ZZP tot MKB

Om een concept te laten werken is het nodig dat de werking en het uiterlijk van de website past op de marketingstrategie. De juiste klantbeleving door het juiste ontwerp. Alleen het ontwerpen en bouwen van een website is natuurlijk niet voldoende, want ook promotie, inhoud en bijbehorende processen moeten op orde zijn. Timpaan ICT heeft zich gespecialiseerd in het leveren van deze totale strategische mix.


Voor iedereen

Onze (marketing)concepten zijn voor iedereen bereikbaar. Van ZZP tot MK-bedrijf! Iedere vraag zullen we invullen al naar gelang wenselijk. In prijs zijn de standaard oplossingen en concepten aantrekkelijk, maar als u een website goed voor u wilt laten werken is meer nodig. Wij informeren u graag over de (meegroei-)mogelijkheden.

Speciaal voor starters

Voor starters hebben wij een speciaal meegroeimodel, zodat uw website met uw onderneming mee kan groeien.